MatteByreau


4.4 ( 994 ratings )
Unterhaltung Bildung
Entwickler Marianne Hellberg
Frei

Av elever för elever! Martin i åk 3 på Prästgårdsskolan i Götene byggde denna app i GameSalad tillsammans med sin lärare. Du ska placera talen i storleksordning så får du se en dansande byrå!