MatteByreau


4.4 ( 994 ratings )
娱乐 教育
开发 Marianne Hellberg
自由

Av elever för elever! Martin i åk 3 på Prästgårdsskolan i Götene byggde denna app i GameSalad tillsammans med sin lärare. Du ska placera talen i storleksordning så får du se en dansande byrå!